Často kladené dotazy

EQAS - externí hornocení kvality a často kladené dotazy

 

Q.      Jsou produkty vyrobeny na základě lidského materiálu?

A.       Ano.

 

Q.      Jsou vzorky EQAS stejné jako lyofilizované kontroly Bio-Rad Lyphochek?

A.       Ne.

Produkty EQAS jsou vyráběny nezávisle na jakýchkoli dalších kontrolních produktech společnosti Bio-Rad.

 

Q.                Je možné se společností Bio-Rad jako organizátorem programu EQAS komunikovat v českém jazyce?

A.       Ano. Společnost Bio-Rad má české zastoupení včetně technické podpory.

 

Q.      Mohu se připojit do programu kdykoli v průběhu cyklu?

A.       Ano.

Data za „minuté vzorky“ mohou být zaslána později.

Pozn: Report na konci cyklu nebude poskytnut pro analyty, pro které nebylo odesláno dostatečné množství dat.

        

Q.      Musím se znovu přihlašovat do každého nového cyklu?

A.       Ne, ale musíte zaslat objednávku, abyste mohli získat vzorky.

Pozn.: Balíček dokumentů bude automaticky zaslán existujícím účastníkům na počátku každého nového cyklu, ale je nutná objednávka pro obdržení sérových vzorků.

 

Q.      Jsou výsledky externího hodnocení kvality hodnoceny i z hlediska úspěšnosti, nebo pouze sledují jak daná laboratoř obstála ve srovnání s jinými?

A.       Ano, výsledky jsou hodnoceny i z hlediska úspěšnosti.

 

Q.      Jak zjistím, do kdy mám své výsledky předat společnosti Bio-Rad?

A.       -        Datum je vytištěno na lahvičce každého vzorku.

-        Datum je vyznačeno v kalendáři Bio-Rad.

-        Datum je poskytnuto spolu s balíčkem dokumentů na začátku každého cyklu.


Q.      Mohu zaslat data opožděně?
A.       Ano.  Opožděná data budou přijata.

-        Pozdě přijatá data budou označena jako opožděná v reportech. 

-        Pozdě přijatá data nebudou zpracována až do data dalšího vzorku. 

-        Dvoutýdenní/měsíční reporty, které mají obsahovat pozdě přijatá data, budou opakovaně vytištěny pouze na požádání.

-        Pozdní výsledky nebudou přijata po ukončení cyklu.

 

Q.      Co se stane, když pošlu nepravdivý výsledek?

A.       Opravený výsledek bude přijat.

-        Opravené výsledky budou označeny jako opravené v reportech. 

-        Opravené výsledky nebudou zpracovány až do data dalšího vzorku. 

-        Reporty budou opakovaně vytištěny pouze na požádání.

-        Reporty na konci cyklu nebudou upravovány.

 

Q.      Co když používáme pro stejnou analýzu dva různé instrumenty?

A.       Další laboratorní čísla mohou být přidělena pomocí katalogových čísel začínajících na „CS“ (computer slot).

-        Nové laboratorní číslo bude přiděleno pro každý další instrument.

 

Q.      Co když potřebuji více séra?
A.       Další balení sérových vzorků lze objednat pomocí katalogových čísel začínajících na „QC“.

           

 

 

Q.      Mohu změnit metodu?
A.       Použijte formulář „Method Amendments Form“ poskytnutý ve Vašem balíčku dokumentů a

zašlete nám ho pomocí faxu či poštou.

 

Q.      Mohu přidat nové analyty?

A.       Ano, nové analyty mohou být přidány kdykoli.

-        Poskytněte nám příslušné informace pomocí příručky „Method Classification Guide“ a formulářů „Method Questionnaire“ nebo „Method Amendment“.

 

Q.      Co se stane, když použiji špatný kód metody?
A.       Úprava metody může být odeslána kdykoli za použití formuláře „Method Amendment Form“. 

Pozn.: Změna v porovnávací peer skupině bude vyznačena na reportech.

 

Q.      Co když nemohu nalézt svůj kód metody (Method Code)?

A.       Pokud Vámi používaná metodologie není v seznamu, zašlete přibalový leták a naši specialisté buď vytvoří nový kód případně doporučí použití jiného optimálního kódu.

 

 

Termék & Információ keresése

Prihlášení / Registrace

Prihlášení / Registrace