Unity Interlaboratory Program

Unity Interlab Program

 

Účast v kvalitním programu mezilaboratorního porovnávání výsledků testů je pro laboratoře velmi důležitá a umožňuje zajistit spolehlivost a přesnost používaných analytických systémů.

Unity Interlaboratory Program - tento největší světový program je velmi efektivní v poskytování informací a zvyšování analytické spolehlivosti a přesnosti.

Data Management Solutions
  • Být jedním z tisíců laboratorních účastníků na celém světě a využívat tak velikost našich porovnávacích skupin.
  • Poznejte možnost zlepšení vašich analytických procesů.
  • Rozpoznejte snadno a rychle trendy nebo posuny k nimž může dojít při využívání pouze externí kontroly kvality.
  • Obdržte své pravidelné měsíční zprávy (Reporty) či tzv. mezilaboratorní porovnávací zprávy na vyžádaní (Instant QC) pro real-time řešení problémů.
  • Odesílejte vaše data v elektronické podobě pomocí Unity data management softwaru.
  • Obdržte vaše měsíční či Instant zprávy a další informace rychle a jednoduše prostřednictvím internetu s QCNet™ ČR.
Unity Interlab Brochure
• "... pro hodnocení laboratoře jsou velmi užitečné parametry biasu a relativní nepřesnosti."
— CLSI (dříve NCCLS), C24-A2, roč. 19, No. 5 19, č. 5
• "Laboratoř by se měla účastnim mezilaboratorního porovnávání výsledků testů ..."
— ISO 15189: 2003(E), Doložka 5.6.4.

Detekce chyb ve vašem anylytickém systému

Bez kvalitního programu pro mezilaboratorního porovnávání výsledků testů nemusí vaše laboratoř zachytit postupné nebo náhlé změny ve vašem testovacím systému, které jsou často způsobeny událostmi, jako jsou změna činidla, nebo kalibrátoru či aktualizace softwaru. Mezilaboratorní porovnávací program může indikovat posuny či trendy a pomoci tak lépe ověřit spolehlivost laboratorních vyšetření.

Zlepšení výsledků

Účast v mezilaboratorním programu porovnávání výsledků testů vám může pomoci také při externí kontrole kvality. Pokud si vaše laboratoř vede dobře v mezilaboratorním programu porovnávání výsledků testů Unity je pravděpodobné, že laboratorní srovnání externí kontroly kvality bude obdobné kvality.

Přestože existují názory, že program externího srovnávání poskytuje dostatečné informace k měření celkové analytického výkonu systému, nejsou však ničím podložené

  • Externího srovnávání poskytuje obraz pouze v určitém čase/době, a nemělo by být použito jako náhrada za denní kontroly kvality s účastí v mezilaboratorním programu.
  • Přijatelná spolehlivost v den stanovení odborného externího vyšetření nezaručuje tuto spolehlivosti testování pro každý den.
  • Účast v mezilaboratorním srovnávacím programu Unity je nejlepší způsob, jak mít jistotu ve spolehlivosti testování systému každý den, zejména pak s programem, který nabízí možnost získat zpětné vazby na vyžádání (InstantQC) v relativně krátkém čase.

Jeden program, dvě možnosti

Bio-Rad nabízí laboratořím, které používají software pro správu dat Unity, možnost přijímat krom standardních měsíčních zpráv i tzv. Reporty na vyžádání (InstantQC ™). To umožňuje laboratoři využít to nejlepší z obou programů.

InstantQC ™ vám umožní porovnat své výsledky kontroly kvality s jinými laboratořemi prakticky kdykoliv. Vzhledem k rychlé odezvě se jedná o velmi užitečný nástroj pro řešení potíží či problémů se spolehlivostí a přesností analytického systému.

Naproti tomu podklady pro měsíční zprávy jsou odesílány vždy první týden následujícího měsíce, aby se zajistily pravidelnou, periodickou kontrolu vašich analytických systémů.Měsíční přehledy jsou komplexnější a obsáhlejší než InstantQC zprávy. Oba typy zpráv jsou pro vaše pohodlí k dispozici na internetových stránkách QCNet ČR.

 

"Porovnáním našich dat s velkou srovnávací skupinou zajišťuje spolehlivost našich laboratorních vyšetření pacientů."
— Vedoucí laboratoře, Lékařská fakulta
"Měsíční zprávy jsou jasné a srozumitelné. U každého testu jsou zobrazená naše souhrnná data, naše skupina přístrojů a metod."
— Biochemik, Laboratoř nemocnice
"Dokumentace o laboratorní kontrole kvality zpracovaná statistickým softwarem firmy Bio-Rad (Unity) je všeobecně akceptovám inspektory kontroly kvality."
— Vedoucí laboratoře, Zdravotnické centrum

"Laboratoře by se měly aktivně účastnit mezilaboratorního porovnávání výsledků testů kontroly kvality ..."
— CLSI (dříve NCCLS), C24-A2, roč. 19, č. 5.
 

Termék & Információ keresése

Prihlášení / Registrace

Prihlášení / Registrace